Home arrow Press
Press about IT Giants 2009 Print E-mail

Free Software Foundation, Copyright vs. Community - RMS Speach

Copyright developed in the age of the printing press, and was designed to fit with the system of centralized copying imposed by the printing press. But the copyright system does not fit well with computer networks, and only draconian punishments can enforce it. The global corporations that profit from copyright are lobbying for draconian punishments, and to increase their copyright powers, while suppressing public access to technology. But if we seriously hope to serve the only legitimate purpose of copyright--to promote progress, for the benefit of the public--then we must make changes in the other direction. (fsf.org)

RMS w Krakowie - relacja FWiOO

Bezpośrednio przed oczekiwanym z coraz większą niecierpliwością RMS wystąpił Premier Waldemar Pawlak. Zdobył on sympatię sale rozpoczynając od słów: „Nie zajmę Wam dużo czasu, bo wiem, że tak jak i ja przybyliście tu dla Richarda Stallmana” (cytuję z pamięci!). Główną tezą przemówienia Premiera było podkreślenie szansy, jaką dla polskiego środowiska IT stwarza Wolne Oprogramowanie i możliwość dostępu do tych samych, nieodpłatnych narzędzi programistycznych, których używają programiści na całym Świecie. Przytoczył opinię o Polakach, którą usłyszał od Wiceprezesa INTEL'a: Charakteryzujecie się bardzo dobrym zrównoważeniem profesjonalizmu oraz fantazji i umiejętności „kombinowania”. (fwioo.pl)

Richard Stallman przemawiał na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Odpowiadając na pytania uczestników zadeklarował, że nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość licencji GFDL. Za to na pytanie, co sądzi o pirackich kopiach oprogramowania stwierdził, że nigdy z żadnej nie korzystał, bo używa tylko Wolnego Oprogramowania, ale uważa, że od nieautoryzowanych kopii własnościowych programów gorsza jest tylko jedna rzecz - legalne kopie tych programów. Odciął się też od popieranej przez Linusa Torvaldsa koncepcji open source i potępił umieszczanie w jądrze Linuksa oprogramowania własnościowego i pozbawionego otwartego kodu źródłowego. (pl.wikinews.org)

Guru wolnego oprogramowania w Krakowie

Na koniec pozostaje oczywiście kwestia finansowego wspierania czy też "zachęcania" autorów, gdyż za coś muszą oni przecież żyć i tworzyć. Stallman ma tutaj także pewne koncepcje, które nie są zresztą niczym nowym i z mniejszym lub większym powodzeniem już obecnie funkcjonują w społeczeństwie. Dlatego też, ponieważ nie są one najistotniejszą częścią filozofii Stallmana, a ten tekst stał się już bardzo długi, nie będę ich tu omawiał. Dodam natomiast, że po blisko dwugodzinnym wykładzie (zakończonym licytacją maskotki antylopy gnu oraz książki z esejami Stallmana, z której dochód przeznaczony był na rzecz FSF) rms jeszcze przez godzinę odpowiadał na pytania, rozmawiał i fotografował się z uczestnikami konferencji, póki zupełnie nie opadł z sił... ;-) (blog Jarosława Rafy)

Guru wolnego oprogramowania w Krakowie

Stallman bywa nazywany również wizytówką amerykańskiej demokracji, w której jest miejsce zarówno dla wielkich firm, jak i genialnych jednostek, wytyczających nowe drogi swoją odwagą i determinacją. Stworzone przez niego rozwiązania, używane zarówno przez zwykłych ludzi jak i międzynarodowe korporacje pokazują, że współistnienie i wzajemne wspieranie się pozornie przeciwstawnych rozwiązań nie tylko jest możliwe, ale wręcz niezbędne do budowania postępu i lepszej przyszłości. (wiadomosci.onet.pl)

Legenda free software odwiedzi Kraków

Stallman uważa m.in. że cloud computing to głupota, w ostrych słowach krytykuje standard Creative Commons, jest przekonany, że patenty na oprogramowanie ograniczają użytkowników komputerów, a jedyną szansą dla społeczności wolnego oprogramowania na wygranie "wojny" z Microsoftem jest wg niego odrzucenie Windows i Mac OS. (wiadomosci.wp.pl)

Gazeta.pl o wizycie Stallmana

Stallman jest też znany jako popularyzator wolnego oprogrmowania o dość radykalnych i przez to kontrowersyjnych poglądach. Sam Stallman ma świadomość tego radykalizmu. Dawał temu wyraz w czasie niektórych wystąpień, przebierając się za św. Ignucego. (technologie.gazeta.pl)

Richard Stallman wykładał w Krakowie

Gdy rodziło się prawo autorskie było ono rozsądnym dla społeczeństwa kompromisem, gdyż ograniczenia w kopiowaniu dzieł dotyczyły tylko firm; w obecnych czasach, gdy każdy ma środki techniczne do zwielokrotniania dóbr kultury, prawo autorskie ogranicza to, co robią zwykli ludzie. Stara formuła praw autorskich przestała być dla społeczeństwa opłacalnym kompromisem i wymaga zrewidowania, a mimo to rządy wciąż rozszerzają zakres tych praw, co potwierdza, że rządy te są niedemokratyczne i działają na rzecz biznesu, a nie zwykłych ludzi. (krakoff.info)

Richard Stallman przemawiał na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Na koniec Richard Stallman otrzymał od profesora AGH Tomasza Szmuca w ramach podziękowania nagrodę im. Stanisława Staszica. Przy okazji wdał się z prof. Szmucem w dyskusję na temat Wolnego Oprogramowania – deklarując, że w edukacji nie powinno być miejsca na nic innego poza Wolnym Oprogramowaniem. Prof. Szmuc stwierdził, że AGH nie może wykonać takiego kroku, gdyż musi kształcić studentów na potrzeby rynku, na co Richard Stallman odpowiedział, że uczelnie muszą wykonać taki krok, by przerwać krąg uzależnienia od własnościowego oprogramowania. (osnews.pl)

Założyciel GNU - Richard Stallman w Krakowie

Stallman wypowiedział się także w kwestii piractwa. Według niego, ten ugruntowany w międzynarodowym prawie autorskim termin, jest co najmniej przesadą. Pyta on: jak można nazywać tak samo człowieka, który atakuje statki i tego, który dzieli się programami ze swoim sąsiadem? Ten pierwszy działa przecież z pobudek negatywnych, o tym drugim już tego nie możemy powiedzieć! Jak sam twierdzi, nigdy nie korzystał z żadnej nieautoryzowanej kopii programu, bo używa tylko Wolnego Oprogramowania. Od nieautoryzowanych kopii własnościowych programów gorsza jest tylko jedna rzecz - legalne kopie tych programów. (wiadomosci24.pl)

Richard M. Stallman w Krakowie

Richard M. Stallman, znany również jako rms haker, twórca projektu GNU, założyciel Fundacji na rzecz Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) i wspołtwórca Licencji Publicznej GNU (GNU GPL) pojawi się w Krakowie 14 stycznia 2009 jako gość specjalny na konferencji informatycznej IT Giants in Kraków i wygłosi wykład na temat ochrony praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym pt. “Copyright vs Community in the Age of Computer Networks”. (linuxnews.pl)

Richard Stallman na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Richard Stallman odpowiedział też na szereg pytań uczestników wykładu, które dotyczyły między innymi przyszłości licencji GFDL, korzystania z pirackiego oprogramowania. Stallman w szczególności potępił włączanie do jądra Linux oprogramowania własnościowego i pozbawionego otwartego kodu źródłowego. (benchmark.pl)

Richard Stallman w Krakowie

Richard Stallman - założyciel ruchu Wolnego Oprogramowania oraz fundacji poświęconej tej idei, projektu systemu operacyjnego GNU oraz współtwórca licencji GNU GPL, pojawi się 14 stycznia jako gość specjalny na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie. (dobreprogramy.pl)

Richard Stallman na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Stallman nie proponuje zlikwidowania ochrony własności intelektualnej. Według niego system praw autorskich powinien dzielić utwory na trzy podstawowe kategorie:
  • dzieła wykorzystywane powszechnie do nauki i pracy – pozbawione ochrony; v
  • zwykłe dzieła – chronione przez 10 lat od chwili stworzenia;
  • dzieła, których integralność musi być chroniona, jak eseje czy obrazy – dla których w ramach kompromisu między koniecznością ochrony spójności pomysłu twórcy a wspieraniem kreatywności twórców remiksujących cudze utwory proponuje 10-letnią ochronę integralności.
(heise-online.pl)

Richard Stallman na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Według Stallmana gdy korzystanie z dóbr kultury przez zwykłych ludzi związane jest z wykorzystaniem zaawansowanych technologii ograniczenia w rodzaju mechanizmów DRM nie mają racji bytu. Rządy które wciąż powiększają zakres praw autorskich i penalizują swobodny dostęp do dóbr kultury są niedemokratyczne, działają one na rzecz korporacji i wielkiego biznesu przeciwko swoim obywatelom. (programs.pl)

Święty Ignucy odwiedzi Kraków

Richard M. Stallman - współtwórca ruchu wolnego oprogramowania - odwiedzi Kraków, aby wystąpić na konferencji IT Giants. Jest więc okazja do zobaczenia na żywo jednej z najbardziej barwnych postaci świata IT. (di.com.pl)

Richard Stallman na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Richard Stallman dla wszystkich, którzy przeczytali chociaż fragment "W obronie wolności" jest niewątpliwie postacią kultową i szansa spotkania face-to-face jest nader ważna i ekscytująca. (elearning-20.blogspot.com)

Richard Stallman przemawiał na konferencji IT Giants 2009 w Krakowie

Pod koniec wykładu Richard Stallman przebrał się za "świętego IGNUcego", ubierając jako aureolę talerz starego dysku twardego i żartobliwie przedstawiał zasady Kościoła Emacsa. Licytował też maskotkę GNU i książkę o sobie, by zdobyte środki przeznaczyć na wsparcie Free Software Foundation. (thecamels.org)

Więcej informacji w Internecie: