Home arrow Agenda
Print E-mail

Agenda 

Konferencja „Giganci IT w Krakowie”
14 stycznia 2009

 

 9:00 – 9:30 Openig Celebration
 9:30 – 10:20

 International Paper – Wojciech Sołtysiak
 Globalny model wsparcia, organizacja ITSS - (Information Technology Solutions & Services)

 10:20 – 11:10

 BP – Wojciech Pilarski
 Zastosowanie rozwiązań opartych na GNU/GPL w sieci detalicznej

 11:10 – 12:00

 Display Link – Mariusz Tomaka
 Expanding your view - praca wielomonitorowa  dla profesjonalistów i dla domu
 
wykład oraz prezentacja przykładowego stanowiska pracy

 12:00 – 12:50 UJ – Prof. Marek Zaionc,

 Grzegorz Gutowski, Jan Jeżabek, Bartosz Walczak
 Free software w zawodach w programowaniu zespołowym 

 12:50 – 13:40

 IBM – Piotr Pietrzak, Chief Technologist
 Eclipse, the platform of infinite possibilities 

 13:40 – 15:00 LUNCH
 15:00 – 15:30 Piotr Uszok, The Mayor of Katowice City 
 15:30 – 16:30

 AGH – Prof. Krzysztof Zieliński
 Free Software in Services Computing Infrastructure Implementation

 AGH – Dr Grzegorz J. Nalepa
 Free Software at AGH UST - a personal perspective

 16:30 – 17:10 Internet - przestrzeń wolności? Czy tylko dzięki otwartym rozwiązaniom?
 dyskusja prowadzona przez Łukasza Wejcherta, prezesa Onet.pl
 17:10 – 17:30  Rector of AGH – Prof. Antoni Tajduś
 17:30 – 18:00  Premier Waldemar Pawlak
 18:00 – 20:00 Richard Stallman
 Copyright vs Community in the Age of Computer Networks

 

Richard Stallman

Copyright vs Community in the Age of Computer Networks

Copyright developed in the age of the printing press, and was designed to fit with the system of centralized copying imposed by the printing press. But the copyright system does not fit well with computer networks, and only draconian punishments can enforce it.

The global corporations that profit from copyright are lobbying for draconian punishments, and to increase their copyright powers, while suppressing public access to technology. But if we seriously hope to serve the only legitimate purpose of copyright--to promote progress, for the benefit of the public--then we must make changes in the other direction.